Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

1. Українська мова та література

Іванишин Н. Я. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ІВАНА ДРАЧА «В МІКРОФОН КРИНИЦІ»

Римар Н. Ю. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЕПІСТОЛЯРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Сахарова О. В. ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПОРАДИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ

2. Романські, германські та східні мови

Баранова С. В., Калініченко І. П. ГУМОР У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Hniedkova O. H., Bachurina L. V. FEATURES OF ENGLISH LEGAL TERMS TRANSLATION

Dzyadyk Yu. I. PECULIARITIES OF CONTRACTED ELEMENTS IN BRITISH FEMINIST LITERATURE OF THE EARLY 21ST CENTURY

Жигадло О. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАПИТАНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Каленська А. С. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ У ВИМІРІ «ПОЗИЦІЯ ФУНКЦІЯ В ТЕКСТІ» НА МАТЕРІАЛІ ТУРЕЦЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ГАЗЕТ

Негляд К. О. ВПЛИВ СТАНУ АФЕКТУ НА МИСЛЕННЄВО-МОВЛЕННЄВІ ПРОЦЕСИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ)

3. Теорія літератури

Дроздовський Д. І. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ТЕОРІЯ Ф. ДЖЕЙМІСОНА ЯК ПОЧАТОК ТЕОРІЇ ПОСТПОСТМОДЕРНІЗМУ

Помогайбо Ю. О. ПЕРЕХІДНІСТЬ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ)

4. Порівняльне літературознавство

Ільїнська Н. І., Онопрієнко А. Д. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ Ф. СОЛОГУБА В ДІАЛОЗІ З ФРАНЦУЗЬКИМИ СИМВОЛІСТАМИ

Рецензії

Анісімова Л. В. ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛУ: РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ГАЛИНИ БІТКІВСЬКОЇ «СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖУРНАЛ: ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ДИСКУРС»