Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

1. Українська мова та література

Гайович Г. В. ЛЮДИНА МАЙБУТНЬОГО: ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ШТРИХ ДО ПОРТРЕТА

Сулима О. П. КОНТЕКСТ І ДІЄСЛІВНА СЕМАНТИКА

Царьова І. В. ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР СЛОВА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЮРИДИЧНОМУ ТЕКСТІ

2. Романські, германські та східні мови

Пилячик Н. Є., Троценко О. Я. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕПІТЕТІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТА КІНОДИСКУРСАХ (НА ОСНОВІ РОМАНУ ДЖОАН РОУЛІНГ “HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN”)

Шерстюк О. І. ЗАПОЗИЧЕННЯ АНГЛІЦИЗМІВ ЯК СПОСІБ УТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

3. Теорія літератури

Дроздовський Д. І. КАРНАВАЛ І МІСТЕРІЯ ЯК МЕТАЖАНРОВІ ЧИННИКИ ЗМІН ЛІТЕРАТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ПЕРІОДІВ

Лівицька І. А. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТЕОРІЙ НАРАТИВУ ТА НАРАТИВНОCТІ: CУЧАСНА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ

4. Порівняльне літературознавство

Ільїнська Н. І., Онопрієнко А. Д. МОТИВ “L’ENNUI DE VIVRE” В ПОЕЗІЇ П. ВЕРЛЕНА І ПЕРЕКЛАДАХ І. АННЕНСЬКОГО: РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Мізінкіна О. О., Чмир А. В. ПОРТРЕТ У РОМАНАХ «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ» О. УАЙЛЬДА ТА «ШЕСТИДНЕВ, АБО КОРОНА ДОМУ ОСТРОЗЬКОГО» П. КРАЛЮКА (ЩОДО ПРОБЛЕМИ ДВІЙНИЦТВА)

Тарасова В. В. ЕПОНІМНІ ОДИНИЦІ В ХІМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

5. Перекладознавство

Желуденко М. А., Сабитова А. П. ПЕРЕВОДИМОСТЬ / НЕПЕРЕВОДИМОСТЬ КАК ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

6. Мова і засоби масової комунікації

Ільченко О. А. МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ ЕВФЕМІЗАЦІЇ МОВИ ЗМІ

Каратінцева К. П. КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА В ПРОМОВАХ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

7. Міжкультурна комунікація

Радченко Т. А. РОЗВИТОК НАВИЧОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СТУДЕНТІВ -ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Рецензії

Турган О. Д. УКРАЇНСЬКА ЛІРИКА З ПЕРСПЕКТИВИ ГЕНДЕРУ: РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ОЛЬГИ ШАФ «ГЕНДЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІРИКИ ХХ СТОЛІТТЯ»